System lokalizacji pojazdów


Jesteśmy producentem oraz dodatkowo usługodawcą efektownych technologicznie rozwiązań. Bazują one na technice GPS, GSM, a ponadto na infrastrukturze sieci komórkowych, głównie sieci Plus.
Oferujemy także usługi informatyczne. Dostarczamy dedykowane, inteligentne aplikacje, które wykorzystują lokalizacje, monitoring i GPS. Wszystko to służy wzroście użyteczności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach i przyczynia się do uproszczenia tych procesów.

  • Dodano: 10 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1681
  • Kliknięć: 396
  •  23.56
  • 694
  • 1.00